ЛОЗОВИЦЬКИЙ Олександр Станіславович

 
Олександр Лозовицький
Україна
E-Mail

Активний учасник становлення і розвитку громадянського суспільства:
Президент Міжнародного Союзу професійних політиків, голова Правління Альянсу молодих політологів, політтехнологів та політиків України, координатор Всеукраїнської Експертної Мережі, керівник політологічної секції державно–політичного розвитку світового українства Української Всесвітньої Координаційної Ради, дійсний член International Political Science Association (м.Париж, Франція), Правління “Асоціації дружби та співробітництва «Україна–Франція»” та “Української асоціації випускників французьких освітніх програм”, міжнародних громадських об’єднань української діаспори «Четверта хвиля» та «Українська взаємодопомога», Російської “Избирательной ассоциации политтехнологов” та Російської “Ассоциации бизнес-образования”, фундатор та керівник міжнародного проекту «World Alliance of political scientists, political technology and politicians».
Освіта
2001 р. – аспірантура Інституту Світової Економіки і Міжнародних Відносин Національної Академії Наук України за спеціальністю – 23.00.04 – “Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку”. Кандидат політичних наук.
1994 р. – Сумський Державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренко, історичний факультет.
Додаткова освіта
2007р. – тренінги громадської організації «Ідеальна Країна» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» з аналізу державної політики – «Формулювання проблем політики та ідентифікація заінтересованих сторін».
2007 р. – Інститут космоенергетики та спецпсихології, за фахом “Космоенергетика”.
2004р. – курс підготовки викладачів навчальних закладів бізнес– та менеджмент–освіти в рамках спеціалізованих магістерських програм Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.
2003р. – міжнародна школа з виборчого права, що проводилась проектом “Вибори та політичні процеси”, Development Associates, Inc., за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.
1998 р. – курси оператора персональних електронно-обчислювальних машин.
Трудова діяльність
01.12.2008р. - президент Об’єднання «Професіонали України».
29.03.2007р. – генеральний директор громадського об’єднання “Інформаційна культура”.
З 1 вересня 2006 р. – за сумісництвом на посаді доцента Європейського Університету, завідувача кафедри документознавства Конотопської філії Європейського Університету.
10.05.2005р. – виконавчий директор – координатор науково-освітніх програм та суспільно-політичних проектів громадської організації “Єдність” Української Всесвітньої Координаційної Ради.
14.01.2004р. – директор Центра післядипломної освіти та магістерських програм Київського національного торговельно-економічного університету.
11.06.2002р. – заступник декана стаціонарних форм навчання Президентського Університету Міжрегіональної Академії управління персоналом, а також, за сумісництвом, доцент кафедри прикладної політології, комунікації та паблік рилейшнз й секретар Вченої Ради.
2000 – 2002 рр. – за сумісництвом помічник-консультант (керівник секретаріату) народного депутата Верховної Ради України Б.Б.Кожина, а також, на громадських засадах, виконував обов’язки заступника голови Спілки офіцерів України із суспільно-політичних, правових та гуманітарних питань.
01.09.2000р. – викладач політології, філософії та історії Конотопського інституту Сумського державного університету, голова циклової комісії суспільно-політичних та правових дисциплін.
13.09.1994р. – викладач історії та правознавства Конотопського медичного училища.
01.09.1992р. – вчитель історії Конотопської середньої загальноосвітньої школи № 2.
01.09.1989р. – старший піонервожатий та секретар комсомольської організації Конотопської загальноосвітньої школи № 4.
16.07.1988р. – молодший науковий співробітник Конотопського краєзнавчого музею.
Сфера професійних інтересів
• Державне управління та технології реалізації політичної влади;
• Політичний менеджмент й ділове адміністрування;
• Глобалістика та геополітика;
• Технології паблік рилейшнз та стратегії інтелектуального лідерства;
• Теорія та історія дипломатії й міжнародних відносин;
• Етнополітика, конфліктологія та етнопсихологія;
• Історія та теорія держави і права, політичних та правових вчень;
• Політична економія та економічна кібернетика.
Безпосередній практичний досвід за напрямками діяльності
• Ділове адміністрування
• Державне управління
• Управління трудовими ресурсами
• Політичний менеджмент та консалтинг виборчих кампаній
• Громадсько-політичний менеджмент
• PR-технологічний менеджмент та консалтинг
• Міжнародне співробітництво з організаціями та VIP особами Науково-дослідна робота
Науково-методологічні напрацювання знайшли втілення у колективній монографії:
1. Страшнюк С.Ю., Грінченко Г.Г. Матеріали до теми“Західна Європа. 1945 – 2003 рр.”. – Харків: Вид.група “Основа”, 2004. – 128 с. (§11). – (Серія “Бібліотека журналу “Історія та правознавство”; Вип.№1”).
Напрямок фундаментальних досліджень представлений 10 матеріалами у наукових збірках:
1. Лозовицький О.С. Клуб молодих політологів «Всесвіт» – форма позаурочної роботи при вивченні соціально – економічних дисциплін // Інформаційно – методичний вісник МОЗ України. - 1998. - № 2. - с. 15-17.
2. Лозовицький О.С. Формування полiтичної свiдомості як найголовнiша похідна розвитку нацiонального менталiтету // Збiрник МОЗ України. - 1999. - № 2. - с. 2-10.
3. Лозовицький О.С. Чинник глобального лідерства США в формуванні військово-політичної та оборонної стратегії Франції: Автореф. дис… канд. політ. наук: (23.00.04) / НАН України, І – нт світ. економіки і міжнародних відносин. – К., 2001. – 20 c.
4. Лозовицький О.С. Управління конкурентоспроможністю розвитку галузей військово-промислового комплексу // Доповіді на міжрегіональній науково-практичній конференції “Управління конкурентоспроможністю”. - 2003. - №3. – с. 36 – 48.
5. Лозовицький О.С. Інноваційні аспекти розвитку військово-промислового комплексу // Доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційно-інвестиційні моделі трансформації перехідних суспільств”. - 2003. - №3. – с. 348 – 358.
6. Лозовицький О.С. Регіональні аспекти інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку військово-промислового комплексу //Доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційно-інвестиційні моделі трансформації перехідних суспільств. Регіональні аспекти”. - 2003. – №4. – с. 234 – 240.
7. Лозовицький О.С. Геополітична стратегія розвитку світового українства //Доповіді на міжнародній науково-практичній конференції “Робочі документи IV Всесвітнього Форуму Українців. Геополітична концепція розвитку світового українства”. – Київ, 2006. – с. 5 – 20.
8. Лозовицький О.С. Геополітичні завдання світового українства // Робочі матеріали IV Всесвітнього Форуму Українців 18 – 20 серпня 2006р. – Київ, 2006. – с. 31 – 59.
9. Лозовицький О.С. Європейський досвід валютної інтеграції – як основа створення загальноконтинентальних геоекономічних та геополітичних структур // Матеріали науково-методичної конференції викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту Сумського державного університету “Економіка та управління” – Конотоп, 2007 р. – с. 131 – 136.
10. Лозовицький О.С. Геополітичні інтереси України як детермінанта сучасного національного державно-політичного процесу в контексті розвитку світового українства // Матеріали засідань наукових секцій IV Всесвітнього Форуму Українців 18 – 20 серпня 2006р. «Україна в нас єдина». – Київ, 2007. – с. 205 – 206.
Теоретико-технологічний рівень сягає 58 зареєстрованих та опублікованих провідними вітчизняними друкованими та електронними виданнями (“Полiтика і час”, “Людина i полiтика”, “Історія України”, “Персонал”, “Камуфляж”, “Військо України”, “Правознавство”, “Експерт”, “The Epoch Times”, “Слово просвіти”, “Економічний часопис – ХХІ” та іншими) наукових працях з політології, державного управління, геополітики, менеджменту, економіки та юриспруденції:
1. Лозовицький О.С. Феномен “Голлiзму” в свiтовiй полiтицi // Полiтика і час. - 1996.- № 10.-с. 33-39.
2. Лозовицький О.С. Моноліт Пiвденних морiв // Полiтика i час. - 1998. - № 6. - с. 47 - 52.
3. Лозовицький О.С. Еволюцiя ядерної полiтики i стратегiї Францiї // Людина i полiтика.-1999.-№ 2.-с. 26-33.
4. Лозовицький О.С. Що являє собою французький Іноземний легіон? // Історія України.-1999.-№ 37.-с.12.
5. Лозовицький О.С. Жак Ширак // Історія України. - 2000. - № 14. - с. 11-12.
6. Лозовицький О.С. Військова реформа у Франції як найголовніша похідна розвитку загальноєвропейської системи безпеки // Людина і політика. - 2000. - № 2. - с. 35-38.
7. Лозовицький О.С. Аура дуче: політичний портрет Беніто Муссоліні // Людина і політика. - 2000. - № 6. - с. 37-43.
8. Лозовицький О.С. Фактор “Голлізму” як чинник національного та зовнішньополітичного піднесення Франції 60-х рр. XX ст. // Людина і політика. - 2001. - № 3. - с. 36-42.
9. Лозовицький О.С. Мальтійський Орден // Історія України. - 2001. - №№ 37 - 38.
10. Лозовицький О.С. Жак Ширак: повторне випробування владою // Людина і політика. - 2002. - № 4. - с. 34 - 43.
11. Лозовицький О.С. Голлізм – державотворча ідеологія П’ятої республіки Франції// Історія України. - 2002. - №№ 40 - 41.
12. Лозовицький О.С. Іноземний Легіон – французький варіант найманства: панацея чи виразка суспільства? // Людина і політика. - 2002. - № 6. - с. 71 - 79.
13. Лозовицький О.С. Французький вимір загальноєвропейської та світової безпеки // Людина і політика. - 2003. - № 1. - с. 10 - 23.
14. Лозовицький О.С. Світоглядні вчення Стародавнього Китаю // Історія України. - 2003. - №8. – с. 1 – 4.
15. Лозовицький О.С. Українська світоглядна культура у XIX столітті // Історія України. - 2003. - №17. – с. 6 – 10.
16. Лозовицький О.С. США – Франція – Європа: стратегічне партнерство і конкурентна боротьба в контексті системних суперечностей атлантизму // Людина і політика. - 2003. - № 3. - с. 20 - 29.
17. Лозовицький О.С. Системні суперечності регіоналізму – специфіка євроатлантичного стратегічного партнерства // Персонал. - 2003. - № 6. - с. 22 - 27.
18. Лозовицький О.С. Взірець військового професіоналізму // Камуфляж. - 2003. - № 7. - с. 17 - 19.
19. Лозовицький О.С. Генеза гуманістичної ідеології Епохи Відродження// Історія України. - 2003. - №№21-22.
20. Лозовицький О.С. Військова реформа у Франції: оновлення оборонної стратегії // Військо України. - 2003. - №№ 7-8. - с. 30 - 32.
21. Лозовицький О.С. Вплив франко-американських взаємовідносин на формування військово-політичної стратегії П’ятої республіки Франції// Людина і політика. - 2003. - № 5. - с. 23 - 35.
22. Лозовицький О.С. “Карнавал незгодних”: французький досвід менеджменту виборчих кампаній (вибори - 2002) // Персонал. - 2003. - № 10. - с. 64 - 71.
23. Лозовицький О.С. Сакральна географія – основа сучасного суспільно-політичного світогляду // Історія України. - 2004. - №2. – с. 7 – 10.
24. Лозовицький О.С. Французький державно-політичний націоналізм як ідеологія світової держави в умовах соціальних трансформацій та кризових явищ // Людина і політика. - 2004. - № 2. - с. 41 - 51.
25. Лозовицький О.С. «Біла книга с питань оборони» - синтез наукової методології та військово-стратегічної політики Франції // Людина і політика. - 2004. - № 6. - с. 37 - 43.
26. Лозовицький О.С. Голлізм: шок чи терапія: геополітичні імперативи державної ідеології П'ятої республіки Франції // Віче. - 2004. - № 8. - с. 56 - 60.
27. Лозовицький О.С. Шляхом у майбутнє // Університет і час. - 2004. - № 7. - с. 2 - 3.
28. Лозовицький О.С. Виборчий процес як найголовніша похідна розвитку загальнонаціонального політичного простору // Правознавство. - 2004. - №№ 44-48.
29. Лозовицький О.С. Геополітика Франції: з пелюшок «обмеженості величі» // Людина і політика. - 2005. - № 1. - с. 38 - 43.
30. Лозовицький О.С. Системи демократичного урядування – втілення державотворчого імперативу національного політичного процесу // Правознавство. - 2006. - № 4. - с. 1 - 5.
31. Лозовицький О.С. Демократичне урядування – втілення системності національного державотворчого процесу // Правознавство. - 2006. - № 20. - с. 7 - 10.
32. Лозовицький О.С. Національна ідея – основа розвитку ідеологічного простору державотворчого процесу//www.exsperts.in.ua/analytics/document11374.shtml#1 – 2 лютого 2007 р.
33. Лозовицький О.С. Виборчий процес в Україні – найголовніша похідна розвитку національної державно-політичної системи //www.exsperts.in.ua/analytics/document11379.shtml#1 – 5 лютого 2007 р.
34. Лозовицький О.С. Геополітичні інтереси України – державотворчий імператив сучасного національного політичного процесу//www.exsperts.in.ua/analytics/document20757.shtml#1 – 8 лютого 2007 р.
35. Лозовицький О.С. Теорія управління – основа концептуалізації політичної системи України // www.experts.in.ua/analytics/document21095.shtml – 13 лютого 2007 р.
36. Лозовицький О.С. Досвід європейської валютної інтеграції як основа створення загальноконтинентальних геоекономічних та геополітичних структур //www.experts.in.ua/analytics/document21295.shtml – 16 лютого 2007р.
37. Лозовицький О.С. Демократичне урядування – державотворчий імператив національних систем управління // www.experts.in.ua/analytics/document21696.shtml – 22 лютого 2007р.
38. Лозовицький О.С. Європейська валютна інтеграція – імператив розвитку загально континентальних геоекономічних та геополітичних структур // Правознавство. - 2007. - № 8. - с. 1 - 6.
39. Лозовицький О.С. Франція перед вибором – досвід минулих змін чи майбутній ризик нестабільності? // Правознавство. - 2007. - № 10. - с. 1 - 8.
40. Лозовицький О.C. Геополітичні інтереси України - імперативи сучасного національного державотворчого процесу // Історія України. – 2007. – № 12. – С. 1-7.
41. Лозовицький О.С. Франція: досвід змін чи ризик нестабільності // http://www.epochtimes.com.ua/articles/view/5/6705.html – 08 квітня 2007 р.
42. Лозовицький О.С. Теорія управління – основа концептуалізації політичної системи України // Правознавство. - 2007. - № 16. - с. 1 - 6.
43. Лозовицький О.С. Геополітичні інтереси – головний імператив сучасного державотворчого процесу // Економічний часопис – ХХІ. - 2007. - № 5 - 6. - с. 29 - 33.
44. Лозовицький О.С. Концепція національної молодіжної політики України, як основи формування, розвитку й ефективної реалізації сучасної особистості // www.experts.in.ua/fabrika/m_politika/materiali_f/detail.php?ID=20528 – 11 вересня 2007р.
45. Лозовицький О.С., Палеха Ю.І. Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків — нагальна потреба інформаційного суспільства // http://www.experts.in.ua/baza/analitic/detail.php?ID=21862 – 3 жовтня 2007р.
46. Лозовицький О.С. Виборчий процес в Україні як основа формування і розвитку національної правової держави // Іменем закону: Науковий вісник. - 2007. - № 2. - с. 44 - 48.
47. Лозовицький О.С., Палеха Ю.І. Нагальна потреба в інформаційних аналітиках // Слово просвіти. - 2007. - № 44. - с. 4 - 5.
48. Лозовицький О.С. Європейська валютна інтеграція - основа створення загальноконтинентальних геополітичних структур // Економічний часопис – ХХІ. - 2007. - № 9 - 10. - с. 7 - 11.
49. Лозовицький О.С. Геополітичні інтереси України – найголовніший чинник сучасного національного процесу державотворення // Український світ. - 2007. - № 4 - 6. - с. 56 - 61.
50. Лозовицький О.С. Зміцнення міжнародної безпеки - геополітичний імператив державної стратегії Франції // www.experts.in.ua/ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=27097 – 28 березня 2008 р.
51. Лозовицький О.С. Генеза геополітики: мілітаризм чи активізація сили // www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=27347– 08 квітня 2008 р.
52. Лозовицький О.С. Еволюція геополітики Франції // www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=27858 – 01 травня 2008 р.
53. Лозовицький О.С. Мальтійський Орден Іоаннітів – державотворчий імператив католицизму// www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=28127– 20 травня 2008 р.
54. Лозовицький О.С. Великий чорноморський регіон: перспективи регіональної безпеки після саміту НАТО в Бухаресті // www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=28583 – 18 червня 2008 р.
55. Лозовицький О.С. Геополітичні імперативи загальноєвропейської інтеграційної стратегії Франції //www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=28974 – 4 липня 2008 р.
56. Лозовицький О.С. "Біла Книга з питань оборони Франції" – програмний документ сучасної геополітики // www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=29235 – 16 липня 2008 р.
57. Лозовицький О.С. Французький Іноземний Легіон – взірець найманства: панацея від призову чи виразка суспільства? // www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=29531 – 31 липня 2008 р.
58. Лозовицький О.С. Геополітика протистояння як імператив біполярного світу //www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=29845 – 12 серпня 2008 р.
59. Лозовицький О.С. Франко-американські взаємовідносини як системний подразник розвитку військово-політичної стратегії п'ятої республіки Франції //www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=30696 – 15 вересня 2008 р.
Науково-просвітна діяльність та досвід роботи застосовані під час організації й роботи 129 всеукраїнських та міжнародних науково – практичних конференцій, наукових семінарів та круглих столів:
1. “Сучасний педагогічний процес: реалії, проблеми та перспективи розвитку” (м. Суми, 2 – 4 жовтня 1999 р.);
2. “Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів” (м. Суми, 12 – 13 березня 2002 р.).
3. Всесвітня конференція “Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу” (м.Київ, 24 травня 2002 р.).
4. Всеукраїнська наукова конференція “Голодомор 1932 – 1933 років як величезна трагедія українського народу” (м.Київ, 15 листопада 2002 р.).
5. Українсько-французький семінар з підвищення кваліфікації спеціалістів Державного казначейства України (м. Київ, 18-22 листопада 2002 р.).
6. “La mutation institutionnelle française (fin de la V-eme Republique). L’Annee electorale 2002: faits, sens et consequences” (м. Київ, 13 грудня 2002 р.).
7. “Проблеми спадкоємності та наступності в навчанні іноземних студентів” (м. Київ, 12 березня 2003 р.).
8. “Православні духовні цінності та сучасність” (м.Київ, 21 березня 2003 р.).
9. Міжрегіональна науково-практична конференція “Управління конкурентоспроможністю” (м. Київ, 11 – 12 квітня 2003 р.).
10. Всесвітня конференція “Діалог цивілізацій: протиріччя глобалізації” (м. Київ, 23 травня 2003 р.).
11. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційно-інвестиційні моделі трансформації перехідних суспільств” (м. Київ, 19 червня 2003 р.).
12. Міжнародна літня школа з виборчого права “Вибори та політичні процеси” (м. Бахчисарай, АР Крим, 26 липня – 1 серпня 2003 р.).
13. Міжнародна конференція “Етичні засади діяльності організацій громадянського суспільства в Україні” (м. Київ, 29 – 30 вересня 2003 р.).
14. “Україна – Африка: чергові кроки стратегічного партнерства” (м.Київ, 10 жовтня 2003 р.).
15. Науково-практична конференція “Соціальні проблеми молоді” (м. Київ, 21 жовтня 2003 р.).
16. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційно-інвестиційні моделі трансформації перехідних суспільств. Регіональні аспекти” (м. Біла Церква, 14 листопада 2003 р.).
17. “Третя річниця палестинської інтефади та перспективи мирного процесу на Близькому Сході” (м.Київ, 15 листопада 2003 р.).
18. Міжнародний економічний форум. Науково-практична конференція “Проблеми та перспективи міжнародного економічного співробітництва. Погляд і можливості столиць” (м. Київ, 20 - 21 листопада 2003 р.).
19. Друга міжнародна науково-практична конференція “Голодомор 1932-1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення” (м. Київ, 28 листопада 2003 р.).
20. Друга міжнародна науково-практична конференція “Теорія і практика управління підприємством” (м. Київ, 15 – 17 грудня 2003 р.).
21. “Гуманітарні науки в системі підготовки менеджерів” (м. Київ, 23 – 24 грудня 2003 р.).
22. “Підготовка викладачів навчальних закладів бізнес– та менеджмент–освіти в рамках спеціалізованих магістерських програм” (м. Київ, 6 лютого 2004 р.).
23. “Фрайнчайзинг: можливості та практика в Україні ” (м. Київ, 2 березня 2004 р.).
24. Міжнародна науково-практична конференція “Бизнес-образование в системе непрерывного образования”(м. Москва, 18 – 19 березня 2004 р.).
25. “Діагностика якості менеджмент-освіти” (м. Київ, 15 - 16 квітня 2004 р.).
26. “Психологія та етика управління у торговельному бізнесі” (м.Київ, 17 – 18 квітня 2004 р.).
27. “Ізраїль сьогодні. Мирні ініціативи та боротьба з терором” (м. Київ, 17 травня 2004 р.).
28. “Методи аналізу та оцінки якості освітніх програм” (м. Київ, 18 – 19 травня 2004 р.).
29. “Формування корпоративного іміджу як основа успішного позиціювання підприємств на ринку” (м.Київ, 20 травня 2004 р.).
30. “Executive MBA – для менеджерів вищої ланки” (м. Київ, 21 – 22 травня 2004 р.).
31. Воркшоп “Підтримка “Української ініціативи” (м.Київ, 26 травня 2004 р.).
32. “Cтворення системи незалежної акредитації програм МВА в Україні та конкурентоспроможність програм МБА в українських навчальних закладах” (м. Львів, 27 - 28 травня 2004 р.).
33. IV Міжнародний фестиваль історичних товариств “Княжий Град” (м.Київ, 29–30 травня 2004 р.).
34. “Правовi та практичнi аспекти державних закупiвель в Україні” (м.Київ, 11–12 червня 2004 р.).
35. “Стандарти бізнес-освіти в Україні та системи акредитації програм і навчальних закладів бізнес-освіти в Україні і за кордоном” (м.Київ, 16 червня 2004 р.).
36. “Сучасні дослідження: методи, результати та перспективи” (м. Ялта, 11 – 14 липня 2004 р.).
37. “Інтерактивні методи у викладанні суспільно-економічних дисциплін” (м.Київ, 16 вересня 2004 р.).
38. “Зниження промонополістичних ризиків у підприємницькій діяльності” (м.Київ, 20 – 21 вересня 2004 р.).
39. “ІТ для управління підприємством: нові рішення” (м.Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2004 р.).
40. “Програма “Українська ініціатива”: попередні підсумки та стратегія розвитку за підтримки ЄС” (м.Ялта, 11 - 17 жовтня 2004 р.).
41. “Сучасний розвиток та організація післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації” (м.Київ, 20 жовтня 2004 р.).
42. “Маркетингові стратегії: засади успіху підприємства” (м.Київ, 22 - 23 жовтня 2004 р.).
43. “Створення системи професійної акредитації програм МБА в Україні та конкурентоспроможність програм МБА в українських навчальних закладах” (м.Київ, 29 жовтня 2004 р.).
44. “Ресторанний бізнес як складова індустрії гостинності” (м.Київ, 30 жовтня 2004 р.).
45. “Розроблення та запровадження кредитно-модульних технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах” (м.Черкаси, 18-19 листопада 2004 р.).
46. “Психологія та етика управління в торговельному бізнесі” (м.Київ, 28 - 29 листопада 2004 р.).
47. “Незалежні системи акредитації УАРМБО як гарантія якості освітніх послуг” (м. Київ, 5 грудня 2004 р.).
48. “Менеджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі” (м. Дніпропетровськ, 9 – 11 грудня 2004 р.).
49. “Європейська інтеграція і Україна” (м. Київ, 24 – 25 грудня 2004 р.).
50. “The Institute of International Business Relations MBA: A life changing experience” (м. Київ, 20 січня 2005 р.).
51. “Ресторанний бізнес, як складова індустрії гостинності” (м. Київ, 24 – 25 січня 2005 р.).
52. “Формування управлінської команди та психодіагностика персоналу” (м. Київ, 1 – 2 лютого 2005 р.).
53. “Теорія і практика створення електронних та дистанційних навчальних курсів” (м. Київ, 9 – 11 лютого 2005 р.).
54. “Туристичний бізнес в Україні: законодавство, оподаткування, новітні технології” (м. Київ, 16 – 17 лютого 2005 р.).
55. “Практична підготовка як складова менеджмент-освіти” (м. Київ, 22 – 23 лютого 2005 р.).
56. “Логістика, як ефективний інструмент управління підприємством у сучасних умовах” (м. Київ, 3 – 4 березня 2005 р.).
57. “Психологія та етика управління ” (м. Київ, 14 березня 2005 р.).
58. “Пропорційні виборчі системи із відкритими та закритими списками для парламентських та місцевих виборів ” (м. Київ, 15 березня 2005 р.).
59. “Менеджмент інноваційної діяльності” (м. Київ, 21 – 22 березня 2005 р.).
60. “Vocabulaire europeen des philosophies: dictonnaire des intraduisibles” (м. Київ, 20 квітня 2005 р.).
61. “Суспільно-економічні проблеми реформування українського суспільства” (м. Житомир, 21 квітня 2005 р.).
62. Всеукраїнська Асамблея гуманітарного співробітництва ГУУАМ: від ідеї до громадського руху (м. Київ, 28 – 29 квітня 2005 р.).
63. Фестиваль історичних товариств “Княжа сила” (м. Київ, 28 – 29 травня 2005 р.).
64. “Віче України” (м. Київ, 2 червня 2005 р.).
65. Каскадне засідання Національного прес-клубу реформ: “За якими правилами проходитимуть вибори-2006” (м. Київ, 3 червня 2005 р.).
66. “Актуальні питання сучасного партійного будівництва” (м. Очаків, Миколаївської обл., 18 - 20 червня 2005 р.).
67. “Україна – Франція: регіональні аспекти міждержавного співробітництва” (м. Житомир, 2 липня 2005 р.).
68. “Проблеми в аграрному секторі економіки та перспективи його розвитку в Київській області після виборів 2006 р. у місцеві органи влади” (м. Київ, 9 липня 2005 р.).
69. “Запровадження нових ефективних механізмів взаємодії влади і бізнесу” (м. Обухів, Київської обл., 15 липня 2005 р.).
70. IV Міжнародна науково-практична конференція “Від лідера – особистості до держави - лідера” (м. Київ, 19 серпня 2005 р.).
71. Міжнародний колоквіум “Совєтський тоталітаризм в Україні: історія та спадщина” (м. Київ, 6 вересня 2005 р.).
72. Українсько-французький круглий стіл “Написання соціальних наук” (м. Одеса, 6 жовтня 2005р.).
73. Міжнародна конференція “Постнекласична методологія: становлення, розвиток та перспективи” (м. Київ, 18 жовтня 2005 р.).
74. Колоквіум “Місце Сартра в історії філософії” (м. Київ, 19 жовтня 2005 р.).
75. Міжнародна конференція “Європа та “болісні моменти її минулого” (м. Львів, 26 жовтня 2005 р.).
76. Міжнародна конференція “Психоаналіз: день Лакана” (м. Київ, 11 листопада 2005 р.).
77. Міжнародний круглий стіл “Ефективні інноваційні виборчі технології “Вибори 2006” (м. Київ, 26 листопада 2005 р.).
78. І Міжнародна виставка “Вибори 2006” (м. Київ, 27 - 28 листопада 2005 р.).
79. “Постмайданове громадянське суспільство України: уроки для країни та Світу” (м. Київ, 23 грудня 2005 р.).
80. Науково-практична конференція “Суспільство і політика” (м. Київ, 24 січня 2006 р.).
81. “Постмайданове громадянське суспільство: наслідки та перспективи” (м. Київ, 14 квітня 2006 р.).
82. “Інформаційний бізнес: засади, напрямки та перспективи розвитку” (м. Київ, 15 квітня 2006 р.).
83. “Вибори 2006 відбулись: хто ж є потенційним партнером українського громадянського суспільства в новій владі” (м. Київ, 20 квітня 2006 р.).
84. Міжнародна науково-практична конференція “Європа та релігії” (м. Київ, 21 квітня 2006 р.).
85. “Родове вогнище рідної православної віри – втілення громадянської позиції носіїв звичаєвої віри українського народу” (м. Київ, 25 квітня 2006 р.).
86. “Громадські ініціативи у виборах. Досвід минулого. Погляд у майбутнє.” (м. Київ, 26 квітня 2006 р.).
87. “Підготовка та перепідготовка кадрів державного управління в системі освіти України” (м. Київ, 27 – 28 квітня 2006 р.).
88. “День Європи – як втілення інтеграційних підвалин національного чинника державотворення” (м. Київ, 20 травня 2006 р.).
89. “Завдання світового українства в економічній сфері” (м. Київ, 31 липня 2006 р.).
90. “Завдання світового українства в інформаційній сфері” (м. Київ, 01 серпня 2006 р.).
91. “Завдання світового українства у правничій сфері” (м. Київ, 02 серпня 2006 р.).
92. “Геополітична концепція розвитку світового українства” (м. Київ, 03 серпня 2006 р.).
93. IV Всесвітній Форум Українців (м. Київ, 18 – 20 серпня 2006 р.).
94. Міжнародний круглий стіл “Державно-політичний розвиток світового українства: проблеми та перспективи в умовах сучасності” (м. Київ, 19 серпня 2006 р.).
95. “Проблеми національної безпеки в умовах сучасного розвитку України” (м. Київ, 15 вересня 2006 р.).
96. “Український досвід спільного згуртування” (м. Київ, 26 жовтня 2006 р.).
97. “Погляд оптимістів на гарячі українські проекти: Бюджет - 2007, Реформа податкової системи, Стратегія розвитку країни” (м. Київ, 2 листопада 2006 р.).
98. “Концепція реформування податкової системи України, як основа проведення цілісної та системної реформи сфери оподаткування” (м. Київ, 27 грудня 2006 р.).
99. “Сучасна Україна: Політична нація. Держава. Громадянське суспільство” (м. Київ, 26 січня 2007 р.).
100. “Зовнішня політика України: сучасні проблеми та перспективи” (м. Київ, 20 лютого 2007 р.).
101. “Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка” (м. Київ, 5 березня 2007 р.).
102. “Національні інтереси України: компроміс влади, бізнесу та громадянського суспільства” (м. Сімферополь, 16 – 17 березня 2007 р.).
103. “Проблеми складання та уточнення списків виборців” (м. Київ, 19 березня 2007 р.).
104. “Рік після виборів: виклики громадянському суспільству” (м. Київ, 23 березня 2007 р.).
105. Міжнародна науково-практична конференція “Україна-ЄС-Європа: нові виклики та модернізація відносин” (м. Київ, 18 квітня 2007 р.).
106. Науково-методична конференція викладачів, співробітників та студентів Конотопського інституту Сумського державного університету “Економіка та управління” (м. Конотоп, 27 квітня 2007 р.).
107. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна глобалізація міжнародних відносин” (м. Київ, 16 травня 2007 р.).
108. X Всеукраїнська науково-практична конференція “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах Європейської інтеграції” (м. Київ, 17 травня 2007 р.).
109. Науково-практична конференція “Від наукової ідеї до конкурентноздатної продукції” (м. Київ, 18 травня 2007 р.).
110. Науково-практична конференція “Сталий розвиток України – успіхи та завдання на шляху до мети” (м. Київ, 19 травня 2007 р.).
111. Міжнародний економічний форум студентів та професіоналів “Виклики перехідної економіки: досвід України та Польщі” (м. Київ, 18 – 20 травня 2007 р.).
112. Міжнародна науково-практична конференція “Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти” (м. Київ, 30 травня 2007 р.).
113. Міжнародна науково-практичний круглий стіл “Посилення ролі молоді в політиці: можливість використання досвіду Німеччини в Україні” (м. Київ, 17 липня 2007 р.).
114. Науково-практична конференція “Медичні аспекти демографічної кризи в Україні” (м. Київ, 4 серпня 2007 р.).
115. Науково-практична конференція “Громадський запит: яке стратегічне бачення розвитку країни пропонують партії” (м. Київ, 13 серпня 2007 р.).
116. Форум української діаспори четвертої хвилі еміграції (м. Київ, 22 серпня 2007 р.).
117. Науково-практична конференція “Вибори 2007: Хто насправді представляє молодь?” (м. Київ, 5 вересня 2007 р.).
118. Науково-практична конференція “Вибори 2007: хто і що обіцяє молоді?” (м. Київ, 12 вересня 2007 р.).
119. Конгрес молодих політологів, політтехнологів та політиків України (м. Київ, 13 вересня 2007 р.).
120. Конгрес політологів України (м. Київ, 14 вересня 2007 р.).
121. Науково-практична конференція “Формулювання проблем політики та ідентифікація заінтересованих сторін” (м. Київ, 15 – 16 вересня 2007 р.).
122. Науково-практична конференція “Новий проект Google в Україні: сприяння науковому обміну” (м. Київ, 24 вересня 2007 р.).
123. Форум молоді України (м. Київ, 26 вересня 2007 р.).
124. Науково-практична конференція “Роль молоді в політичних процесах в Україні та Європі” (м. Київ, 27 – 30 вересня 2007 р.).
125. Науково-практична конференція “Державна молодіжна політика на сучасному етапі очима молоді” (м. Київ, 28 вересня 2007 р.).
126. Міжнародна науково-практична конференція “Діяльність молодіжних неурядових організацій Євросоюзу на прикладі польських молодіжних об’єднань” (м. Житомир, 19-20 жовтня 2007 р.).
127. Науково-практична конференція “Формування політичної культури молоді в умовах трансформації українського суспільства” (м. Київ, 25 – 26 жовтня 2007 р.).
128. Науково-практична конференція “Ціннісний зміст молодіжного руху” (м. Київ, 30 жовтня 2007 р.).
129. Міжнародний науково-практичний спільний українсько-європейський круглий стіл “Форум “Велика Європа рівних можливостей”: цілі та перспективи” (м. Київ, 1 листопада 2007 р.).
130. Економічний форум українців Світу (м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2007 р.).
131. Другий Щорічний Всеукраїнський дебатний турнір «Серце Києва» (м. Київ, 30 листопада – 2 грудня 2007 р.).
132. Міжнародна науково-практична конференція “Энергетическая политика и политика окружающей среды: энергоресурсы и альтернативные источники энергии” (м. Київ, 1 грудня 2007 р.).
133. Міжнародний науково-практичний експертний круглий стіл “Ценности и нормы в процес се трансформацій в Беларуси и Украине” (м. Київ, 6 грудня 2007 р.).
134. Міжнародний науково-практичний круглий стіл “Інформаційні інтернет-ресурси про медіа: роль та специфіка функціонування” (м. Київ, 26 лютого 2008 р.).
135. Міжнародний науково-практичний круглий стіл “Интеграционные проекты на постсоветском пространстве: взгляд слева” (м. Київ, 27 лютого 2008 р.).
136. Міжнародна науково-практична конференція “Філософія: нове покоління. Територія революції” (м. Київ, 28 – 29 лютого 2008 р.).
137. Науково-практична конференція “Конституційна реформа та консолідована демократія: роль громадянського суспільства, влади та опозиції” (м. Київ, 5 березня 2008 р.).
138. Науково-практична конференція “Громадське лобіювання в Україні: можливості, результати, виклики” (м.Київ, 19 березня 2008 р.).
139. Міжнародний науково-практичний круглий стіл в рамках проведення виставки “Розвиток і навчання. Підбір та оцінка” (м. Київ, 20 березня 2008 р.).
140. Міжнародна науково-практична конференція “Між Росією та Європейським Союзом: зовнішньополітичні виклики для України” (м. Київ, 18 квітня 2008 р.).
141. Міжнародний фестиваль мов “Екологія спілкування” (м. Київ, 19 – 20 квітня 2008 р.).
142. Міжнародний форум “Завтра: Мир, Украина, Я” (м. Київ, 16 травня 2008 р.).
143. Науково-практична конференція “Студентське самоврядування – як крок до самореалізації та розвитку молодої самобутньої української молоді” (м. Київ, 29 травня 2008 р.).
144. Міжнародна науково-практична конференція “Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України” (м. Київ, 12 червня 2008 р.).
Науково-педагогічна діяльність
• Викладання 12 навчальних дисциплін за матеріалами яких створено авторські курси лекцій (“Політологія”; “Державне управління”; “Теорія та практика паблік рилейшнз”; “Геополітика”; “Глобалістика”; “Історія дипломатії та міжнародних відносин”; “Соціологія”; “Історія України”; “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; “Міжнародна економіка”; “Етнопсихологія”; “Програмно-інформаційне забезпечення управління проектами”).
• Розробка, впровадження та ліцензування магістерських програм “Бізнес-адміністрування” та “Державне управління”; 26 робочих навчальних програм предметів відпоідних спеціальностей за напрямками підготовки “Політологія”, “Соціологія”, “Менеджмент”, “Економіка”, “Правознавство”, “Міжнародні відносини”; 28 робочих навчальних планів за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”;
• Створення тренінгових програм, розробка і проведення тренінгів та майстер-класів суспільно-політичного й бізнесового спрямування за матеріалами яких створено 27 авторських модулів (“Написання проекту”, “Надійна прес-служба”, “Основи роботи з активістами”, “Робота із засобами масової інформації”, “Файндрайзинг та робота з фондами”, “Менеджмент НУО”, “Ефективне керівництво організацією”, “Основи місцевого самоврядування”, “Фінансовий менеджмент”, “Менеджмент проекту”, “Моніторинг, оцінка та написання звітів”, “Стратегічне планування”, “Використання механізмів роботи з громадою”, “Ефективна комунікація, презентація та ведення переговорів”, “Робота з волонтерами”, “Робота з соціально вразливими верствами населення”, “Створення соціальних підприємств”, “Ефективний пошук роботи”, “Соціальний маркетинг”, “Як розвинути свої найкращі риси”, “Бізнес-планування”, “Фокус-групи”);
• Результати науково-педагогічної діяльності – вихованці переможці та призери обласних предметних олімпіад 1992-1994 рр. з “Історії України” (Сумська обл.) та Всеукраїнської олімпіади 2003 р. з предмету “Політологія”.
Професійні навички та ділові якості
Сенсорно – логічний екстраверт, маю аналітичне позитивне мислення, організаторські здібності та почуття гумору, порядний, вольовий, рішучий, впевнений, принциповий, наполегливий у досягненні окресленої мети, чіткі реалістичні погляди на життя підкріплюються незмінним оптимізмом. Комунікабельний, ініціативний, стриманий, скромний, врівноважений, цілеспрямований та креативний. Властиві швидке сприйняття та засвоєння нового, серйозне ставлення і творчий підхід до роботи. Маю помірковану життєву позицію та світогляд. Завжди аргументовано відстоюю власну точку зору. Сумлінно і добросовісно виконую професійні обов’язки, прагну до інновацій у різних видах діяльності, систематично підвищую професійний рівень та фахову підготовку, вдумливо орієнтуюсь у досліджуваному матеріалі, вільно володію теоретичними основами, якісно поєдную теорію з практичним аналізом, використовуючи сучасні методологічні досягнення організації та здійснення процесу. Вимогливий до себе і підлеглих, працьовитий й енергійний, кмітливий, творчо застосовую в роботі свої знання.
Суспільно-політична та громадська діяльність:
• Учасник ХІІІ (2001р.), XIV (2002p.) та XVII (2005p.) з’їздів Спілки офіцерів України.
• з 2005р. – активіст діяльності громадських організацій “Сумське земляцтво у місті Києві” та “Кримське земляцтво у місті Києві”.
• з 2005р. – член правління “Асоціації дружби та співробітництва Україна – Франція”.
• Член Координаційного Комітету та учасник Установчого з’їзду Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнське об’єднання депутатів місцевих рад” (1 жовтня 2005 р.).
• Учасник Форуму молодіжних патріотичних організацій України (6 листопада 2005 р.).
• Керівник правничо-політологічного напрямку Координаційного Комітету з організації та проведення IV Всесвітнього Форуму українців (1 червня – 17 серпня 2006 р.).
• Керівник секції державно – політичного розвитку IV Всесвітнього Форуму українців (18 – 20 серпня 2006 р.).
• 2006 – 2007 рр. – директор Північно-Східного регіонального відділення Інституту етнополітики та конфліктології.
• 2006 – 2007 рр. – постійний експерт-політолог телевізійного проекту “Свобода слова з Савiком Шустером” (ICTV).
• з 2006 р. – керівник постійно діючої політологічної секції державно – політичного розвитку світового українства Української Всесвітньої Координаційної Ради.
• з 2006р. – акредитований експерт-політолог Всеукраїнської Експертної Мережі.
• Учасник ІІІ з’їзду політологів України (м. Київ, 26 січня 2007 р.).
• з 2007р. – координатор Всеукраїнської Експертної Мережі.
• 2007р. – співзасновник та активний учасник всеукраїнської молодіжної громадської кампанії “Молодіжна варта”.
• Співорганізатор та учасник Форуму української діаспори четвертої хвилі еміграції (м. Київ, 22 серпня 2007 р.).
• Організатор та учасник Першого Всеукраїнського Конгресу молодих політологів, політтехнологів та політиків України (м. Київ, 13 вересня 2007 р.).
• Співорганізатор та учасник Конгресу політологів України (м. Київ, 14 вересня 2007 р.).
• Співголова Організаційного Комітету та учасник Форуму молоді України (м. Київ, 18 вересня 2007 р.).
Засновницька діяльність із створення, розбудови та функціональне керівництво суспільно – політичними і громадськими об’єднаннями:
• 1998р. – фундатор Клубу молодих політологів “Всесвіт” (м.Конотоп, Сумської обл.)
• 2000 – 2002рр. – заступник голови (керівник секретаріату) Конгресу Громадянського Суспільства України.
• 2000 – 2002рр. – заступник голови Спілки офіцерів України із суспільно-політичних, правових та гуманітарних питань.
• 2002 – 2005рр. – фундатор та президент молодіжної громадської організації – Міжнародний Альянс Політичної Кібернетики.
• 2003 – 2006рр. – виконавчий директор політичних програм громадського об’єднання “Городское кольцо” ( АР Крим, м. Севастополь).
• 2004 – 2005рр. – член Комітету розвитку програм “магістр бізнес-адміністрування” Української асоціації розвитку менеджментy і бізнес-освіти.
• 2004р. – ініціатор створення та голова Координаційного Комітету суспільно-політичного об’єднання Всеукраїнська Асамблея гуманітарного співробітництва.
• Протягом 2004р. – віце-президент Асоціації молодих науковців “Інтелектуальне лідерство”.
• 2005р. – активна участь у розбудові та діяльності громадської організації “Сумське земляцтво у місті Києві”.
• 2005р. – ініціатор відновлення та співзасновник Асоціації молодих політологів України.
• 2005р. – голова Координаційної Ради зі створення суспільно – політичного об’єднання Всеукраїнський Національний Союз “Обіймись, Україно!”.
• 2005р. – співзасновник Агенції політичної реклами.
• 2005р. – співзасновник “Української асоціації випускників французьких освітніх програм”.
• 2006р. – активна участь у розбудові та діяльності громадської організації “Кримське земляцтво у місті Києві”.
• 2006р. – засновник Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Альянс молодих політологів, політтехнологів та політиків України”.
• 2006р. – активна участь у створенні, розбудові та діяльності Професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області.
• 2007р. – співзасновник всеукраїнського молодіжного громадського проекту “Молодь обирає та контролює”.
• 2007р. – співзасновник та активний учасник всеукраїнської молодіжної громадської кампанії “Молодіжна варта”.
Володіння мовами
українська, російська – вільно на професійному рівні;
французька, польська, болгарська, білоруська, сербська, хорватська – читаю та перекладаю;
англійська – із словником.
Впевнене володіння ПК
Операційні системи: Microsoft Windows (DOS, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP),Unix (FreeBSD), Linux (Red Hat, SuSe, Asp Linux);
Спеціальні програми: Microsoft Office (Excel, Power Point, Binder, Access, FrontPage, InfoPath, Publisher, Visio), 1С:Зарплата и кадры, Photoshop, MathCAD, Prompt, Pragma, Lingua, Ruta-Play, AutoCAD, Coral Draw, 3dsMax;
Пошукові системи: Internet Explorer, Outlook Express.
Участь у розробці та функціональному супроводі сайтів: www.ivk-knteu.org.ua, www.politolog.org.ua, www.politolog.io.ua
Додаткова інформація
Захоплююсь латентною сакральною історією і філософією народів Світу, медієвістикою, геральдикою, а також літературною творчістю та органною музикою. Шкідливих звичок не маю. Займаюсь спортом віддаючи перевагу здоровому способу життя та активним формам дозвілля. Майстер спорту з настільного тенісу та кандидат в майстри спорту із стендової стрільби. Неодноразовий переможець регіональних турнірів з пляжного волейболу. Вихованці незмінні переможці та призери міських і обласних змагань з настільного тенісу 1996-2002 рр. у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
Контактна інформація:
Тел. моб. +38-095-655-96-69
ICQ & QIP: # 211779199
E – mail: Lozovitskiy@ukr.net, Lozovitskiy@gmail.com
Офіційний сайт та додатковий професійний WEB-ресурс: www.politolog.io.ua